Do mojego Anioła Stróża

Do mojego Anioła Stróża

Pełen chwały opiekunie mojej duszy,

Ty, który w pięknym niebie promieniejesz

jak płomień delikatny i czysty,

blisko tronu Przedwiecznego!

Ty schodzisz dla mnie na ziemię

i oświecasz mnie swoim blaskiem,

piękny aniele, będziesz moim bratem,

moim przyjacielem, moim pocieszycielem!

 

Znając moje słabości,

prowadzisz mnie za rękę

i widzę, jak pełen czułości

uprzątasz kamień z drogi.

Zawsze zapraszasz mnie swym słodkim głosem,

aby tylko w niebo patrzeć, im więcej widzisz mnie pokornym i małym,

tym bardziej promienne jest twe czoło.

 

O Ty, który przemierzasz miejsca,

szybciej niż błyskawica,

proszę cię: leć z mego miejsca

do tych którzy są mi bliscy!

Osusz swymi skrzydłami ich łzy!

Śpiewaj jak dobry jest Jezus!

Śpiewaj, że cierpienie ma swój urok,

i cicho szeptaj moje imię!

 

Podczas mojego krótkiego życia chcę

moich braci, grzeszników, ratować.

O piękny aniele ojczyzny,

daj mi swój święty zapał!

 

Nie mam nic poza moją ofiarą

i moim ciężkim ubóstwem.

Z twoją niebieską rozkoszą zanoszę je

Trójcy Świętej w darze!

 

Tobie królestwo Chwały,

bogactwa Króla Krolów!

Dla mnie skromna hostia z kielicha,

dla mnie skarb krzyża!

Z krzyżem, z hostią

i twoją niebieską pomocą

oczekuję w spokoju radości

innego życia, które zawsze trwać będzie.

 

Św. Teresa z Lisieux