Autor: Gedeon

Litania do św. Józefa

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, — Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. — Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, — Duchu Święty, Boże, — Święta Trójco, jedyny Boże, — Święta Maryjo, — módl się za nami. Święty 

O modlitwie – ojciec Dionizy z Klasztoru Simonos Petras

O modlitwie – ojciec Dionizy z Klasztoru Simonos Petras

Nie trzeba ci żadnego warunku wstępnego byś się mógł modlić do Boga. Gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek Go wzywasz, słyszy cię. Nie trzeba rzeczywiście do tego żadnej czynności, żadnej osoby pośredniczącej, żadnego sługi. Powiedz tylko „Panie zmiłuj się nade mną”, a natychmiast masz łączność z Bogiem. On 

I nie wódź nas na pokuszenie – św. Teresa od Jezusa

I nie wódź nas na pokuszenie – św. Teresa od Jezusa

W Tobie samym, Ojcze Przedwieczny, bezpieczeństwo nasze

i cóż mamy czynić jak nie do Ciebie się zwrócić

i błagać Cię, byś nas nie wiódł na pokuszenie?

Niech przychodzą na nas wszelkie jawne napaści,

przy pomocy łaski Twojej zwyciężymy je,

ale zdrady ukryte kto pozna, mój Boże?

Bezustannie potrzebna nam twa pomoc

 i zawsze powinnyśmy błagać Ciebie o ratunek.

Powiedz nam, Panie, jakieś słowo Twoje,

daj nam jakiś znak, abyśmy w spokoju mogły służyć Tobie!

Wiesz, Panie, że  tak niewielu jest, którzy idą tą drogą,

a jeśli takie będą na niej obawy, jeszcze mniej się ich znajdzie.

św. Teresa od Jezusa „Droga Doskonałości 39,6″