Litania do św. Józefa

Litania do św. Józefa

Kyrie eleison, — Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. — Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata, Boże, — Duchu Święty, Boże, — Święta Trójco, jedyny Boże, — Święta Maryjo, — módl się za nami. Święty 

I nie wódź nas na pokuszenie – św. Teresa od Jezusa

I nie wódź nas na pokuszenie – św. Teresa od Jezusa

W Tobie samym, Ojcze Przedwieczny, bezpieczeństwo nasze i cóż mamy czynić jak nie do Ciebie się zwrócić i błagać Cię, byś nas nie wiódł na pokuszenie? Niech przychodzą na nas wszelkie jawne napaści, przy pomocy łaski Twojej zwyciężymy je, ale zdrady ukryte kto pozna, mój