Tag: jak się modlić

O modlitwie – ojciec Dionizy z Klasztoru Simonos Petras

O modlitwie – ojciec Dionizy z Klasztoru Simonos Petras

Nie trzeba ci żadnego warunku wstępnego byś się mógł modlić do Boga. Gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek Go wzywasz, słyszy cię. Nie trzeba rzeczywiście do tego żadnej czynności, żadnej osoby pośredniczącej, żadnego sługi. Powiedz tylko „Panie zmiłuj się nade mną”, a natychmiast masz łączność z Bogiem. On