Tag: św. Teresa od Jezusa

I nie wódź nas na pokuszenie – św. Teresa od Jezusa

I nie wódź nas na pokuszenie – św. Teresa od Jezusa

W Tobie samym, Ojcze Przedwieczny, bezpieczeństwo nasze i cóż mamy czynić jak nie do Ciebie się zwrócić i błagać Cię, byś nas nie wiódł na pokuszenie? Niech przychodzą na nas wszelkie jawne napaści, przy pomocy łaski Twojej zwyciężymy je, ale zdrady ukryte kto pozna, mój